Send to Print Close Window
blank
INT logo
The Tzinim Digs - מחפורת הצנים
blank
המחפורת הנה שתי מערות חצובות בסלע הקירטון כמו מנהרות ללא מוצא. המטרה הייתה לייצר מאגר דלקים לשעת חרום. המחפורות נכרו בנקודה הגבוהה ביותר של תוואי הצינור הנפט אילת אשקלון. מכרות תמנע היו הקבלן המשנה שביצע את הכריה והקבלן הראשי היה אמור לאטום אותם ע"י ציפוי הפנים בפיברגלס.
כולנו יודעים על סירות וקאנוים בנוים מפיברגלס שהם אטומות למים, אבל אטימת פנים של מערה ע"י ציפוי בפיברגלס זה דבר שונה לחלוטין. אחרי אטימת המערה נעשתה בדיקה ע"י מילוי במים, המים ברחו!
חבל שלא עשו ניסוי על מודל קודם - היו חוסכים הרבה כסף. מאוחר יותר היו ניסיונות נוספים לאטימה שגם הם לא הצליחו. ויתרו על הפרוייקט ולא נחפרו מערות נוספות. דני סיפר שבעבר "צפונים" עם רכב 4 על 4 היו מגיעים לשם ועורכים מסיבות בתוכם - כיום אסור להכנס לשם


blank
Send to Print Close Window