Avshalom Logo

Israeli National Trail
שביל ישראל

Shvil Logo
15
Yiftahel Junction - Alil Hill
17/Jun/2008 group B2
2 'קבוצה ב
צומת יפתחאל - גבעת אליל
15

 נקודת הסיום
End point

 טחנת הנזירים
The Monks' mill

נחל ציפורי #2
Tzipori
creek #2

עין יבקע
Yibkaa Spring

כעביה
Ka'abiyye

משפחת גנאדי
Gnady Family

המערב הפרוע
The Wild West

נחל ציפורי #1
Tzipori
creek #1

אלון הגליל
Allon
HaGalil

התחלה
Start

חי
Faunaצומח
Flora


Up to 15

The folowing photos were taken by: Date
תאריך
התמונות להלן צולמו ע"י
Meir Kimchi
17/06/2008 מאיר קמחי
Aaron Shohet 17/06/2008
אהרון שוחט
Do you have anything to contribute?האם לכם יש מה לשלוח לי

למפת המסלול נא ללחוץ על הקישור הזה
"Google Earth - במפה שתתקבל תוכלו להשתמש בקישור "הצג ב
ברגע שתקישו על קישור זה גוגל יעביר למחשב שלהם קובץ לצורך צפיה בו באמצעות
Google Earth
לא רק לצפיה אלא גם לטיסה מעל המסלול
For a map of the course click here
On the map page you reach you can click on the "Show in Google Earth" tab and fly the whole route

The start point - נקודת ההתחלה

000
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Marking the start point
סימון נקודת ההתחלה

3137
  Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Set out briefing
תדריך יציאה


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
A short afternoon sroll, only 10 km, to end just before last light. Mostly along the Tzipori creek, crossing it three times (not counting the crossing when went into and out of the Monk's Flour Mill) talking about nature, politics, and the ecology
טיול קצר - 10 קמ' - של אחר צהריים ברובו לאורך נחל ציפורי ש
אותו חצינו 3 פעמים (אם לא סופרים חציות בכניסה ויצאה מטחנת הנזירים) תוך דיבורים על הטבע פוליטיקה ושימור הסביבה

Allon HaGalil - אלון הגליל

003
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
On the entry road to Alon HaGalil we see this cabin which Allen Radley, a Jewish Virginian farmer, disassembled from its original place in the Appalachian mountains and sent to Israel, the Ofir familly obtained it later and with Allen's help rebuilt it here. The famous Appalachian trail, the inspiration for the INT has many free shelters along the trail for the trekkers, there are also cabins like this but they are not free
בכביש הכניסה לאלון הגליל מצאנו בקתה ישנה זו שהועברה לכאו מהרי האפלצ'ים. בשביל האפלצ'ים שהיה ההשראה המקורית לשביל ישראל ישנם מקומות מחסה חינם להולכי השביל, בקתות כמו זו גם קיימות אך בתשלום


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Allen's cabin
בקתת אלן


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

004
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
The cabin is the Ofir family’s Visitor's Center for the their farm at Alon HaGalil. The farm includes the Ofir Bee Hives, the Yiftah'El Winery, the vineyard and the field crops
הבקתה משמשת חנות ממכר של המכוורת והיקב המקומיים, אך עקב בעיות רישוי הייתה סגורה כשבקרנו

005
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Thinking of quitting smoking E.

006
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
  Short break
הפסקה קצרה


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
 We continue
ממשיכים

3145
Meir Kimchi Jun. 17th 2008

014
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
This part of the route overlaps a route prepared by the JNF - KKL in Hebrew - for touring by car too
עלינו על דרך יערנית שהקק"ל הכין גם למטיילים ברכב

3143
Meir Kimchi Jun. 17th 2008

3143a
Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
We found out that the JNF was preparing this section as part of a summer camp recreation area
גילינו שהקק"ל מכין את השטח כאיזור בילוי למחנה.קייטנת קיץ


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Looks fun. The ladder belongs to the constructors and will not be part of the activities
נראה כיפי. הסולם שייך לבונים ואינו חלק מהבידור

3166
Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Alon HaGalil swimming pool
הבריכה של אלון הגליל

3167
Meir Kimchi Jun. 17th 2008

017
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
A Cypress tree trying to look like a MENORA
ברוש המתחפש למנורה

018
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Descend to the Tzipori Creek
יורדים לאפיק נחל ציפורי


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
We walk through pomegranate trees
עוברים דרך עצי רימון

024
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

Crossing the Tzipori creek #1 - חציית נחל ציפורי #1


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Crossing the Tzipori a short distance southwest of the Um Hamid Spring. Not much water here
חוצים את נחל ציפורי פעם ראשונה מעט דרום מערבה מעין אום חמיד. לא הרבה מים כאן


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

027
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

028
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

031
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
On the other side we climb up to another viewpoint and explanation break
בצד השני עולים על הרכס לעוד הפסקת הסברים


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Dany preparing for the next break while all the rest of us arrive
דני מתכונן בזמן המתנה לאחרונים שיגיעו

032
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
We rest and look back at the Tzipori ceek
נחים ומביטים על נחל ציפורי

033
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

034
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

035
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

039
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

046
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

036
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
We look back at the Tzipori ceek and listen to Dany
מביטים לאן שהיינו ומקשיבים לדני


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Scenes from the Wild West played out in front of us
מראות המערב הפרוע ליד ערוץ הנחל

040
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
We had come out of those trees just a little while ago, after climbing from the other sude
בדיוק עלינו מהצד המוסתר של העצים האלה לפני שירדנו וחצינו את העמק

044
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Clearlt thise trees are on a ridge
אפשר לראות שהעצים הם על הרכס

The Wild West - המערב הפרוע

When we crossed the Tzipori we met these horses and as we sat on the other side we saw what they were used for by the local Bedouin
כשישבנו והסתכלנו על תוואי הנחל ראינו למה שמשו הסוסים שראינו קודם לכן, את הבדואים המקומיים
020
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
C'mon everbody back to the corral, stop the monkey business
קדימה כולם, חזרה לבית, מספיק שטויות

019
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
I said stop fooling around
אמרתי מספיק עם השטויות

021
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
That's it, lets just calmly go back home
זהוא זה, חוזרים בשקט

023
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
What's this? You want to race me?
מה זה? תחרות ריצה? נראה אתכם

022
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
No one is faster than me - CLEAR?
אף אחד לא מנצח אותי - ברור

038
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
We look at Tzipori Creek to the left
מביטים שמאלה לנחל ציפורי


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
The horses are used by the Bedouim to take care of their cattle
הסוסים משמשים את הבדווים בזמן טיפול בבקר


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
No, not the prairies, just  the Tzipori creek
לא, זה לא הערבות זה נחל ציפורי


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

047
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Climb to descend
עוד עליה לצורך ירידה

048
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
The photographer
הצלם


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
The photograph
הצילום

049
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Break for ome more explanations - this time a view of all the settlements up to Nazareth
הפסקה ותצפית נוספת - הפעם על הישובים מאתנו ועד נצרת


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

051
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

052
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

054
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

055
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

The Gnady Family - משפחת גנאדי


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
The Gnady family live on this land that they own. A long time ago, during the Ottoman reign, the Gnady family bought this land; the Israeli authorities do not dispute this fact. The problem is that the Gnady familly wants to live on this land and have built their houses here; while the Israeli authorities say that this land is not marked for housing it can only be used for farming. As a result there is a court order for the demolition of all these houses. This has been going on for quite a while there is no electricity, water or sewege provided to this area by the authorities
משפחת גנאדי מתגוררת בבתים אלה, בנויים על אדמות שנרכשו על ידי המשפחה עוד בתקופה האוטומנית ורשומים בטאבו על שמם. המדינה אינה מכחישה שהם בעלי הקרקע, אך הריב שלהם עם השלטונות הינו על יעוד הקרקע. המדינה קובעת שזו אדמה חקלאית ואסור לבנות מגורים עליה והמשפחה חיה תחת איום של צו הריסה שהוצא על כל הבתים כאן. אין מים, חשמל וביוב מסודרים ע"י השלטונותMeir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

056
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

057
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

058
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
All these houses have a destruct court order since they were built illegally.
כל הבתים האלה תחת צו הריסה היות ונבנו לא כדין


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
We bid the familly goodbye and wish that they find a solution
מאחלים שלום למשפחה וגם שימצא להם פתרון

060
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

061
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
מה  החורים האלה

062
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

Ka'abiyye - כעביה


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

064
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
We entered Ka'abiyye, part of the local council made up of Ka'abiyye-Tabbash-Hajajre
נכנסו לכעביה, חלק ממועצה מקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה

065
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
What's the hurry Zahava?
לאן את ממהרת זהבה

066
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Do you think she wants us to get up and continue right now?
אתה חושב שהיא רוצה שנפסיק לשבת ונמשיך ללכת

068
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

069
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
We stop to look at Ka'abiyye and its surroundings. Even tough it is part of a local council that is the combination of three villages, Ka'abiyye itself seems to be built in three sepatate areas: the small buit up area that we entered, Arab El Ka'abiyye to the west (beyond that is Arab ElGnadi) and the large area to the south that we looked at called Ka'abiyye-Tabash
עוצרים למבט על כעביה והסביבה. כעביה חלק ממועצה הכוללת שלושה כפרים, אבל היא עצמה בנוי על שלושה שטחים נפרדים, החלק שאנו נכנסו ממנו, ממערב יש חלק הנקרא ערב אל כעביה עוד מערבה לו יש גם ערב אל גנאדי) והחלק הדרומי שצפינו לעברו הנקרא כעביה-טבאשMeir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Dany conscrips a local for a short talk with us
דני מגייס מקומי לשיחה איתנו


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

071
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

072
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

073
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


076
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
On the Horizon we can see Beit Lehem HaGelilit (Bethlehem of Galilee) - That's their swimming pool
על קו הרקיע נמצאת בית לחם הגלילית - רואים את בריכת השחיה


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Nazereth on the Horizon
נצרת על קו הרקיע

079
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Hotel size house
בית בגודל של מלון קטן


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Ka'abiyye-Tbash
כעביה טבאש


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

082
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

081
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

084
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Continue through Ka'abiyye
ממשיכים בתוך כעביה

085
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
We also walk through Ka'abiyye's rubbish dump - pitysince that was the smelly part of this section. I hope the local council moves the dump
גם דרך המזבלה של כעביה - חבל שהמועצה המקומית לא מזיזה את המזבלה למקום אחר

Yibkaa Spring - עין יבקע


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
We crossed the Tzipori again here
כאן שוב חצינו את נחל ציפורי

087
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
That's the well head
ראוים את מקור הנביעה בבירור


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

Crossing the Tzipori creek #2 - חציית נחל ציפורי #2


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

089
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
We saw Kibbutz Harduf on the ridge above us. All members of the Kibbutz live by Anthroposophical ideas.
רואים את קיבוץ הרדוף על הרכס שלידנו. חברי הקיבוץ פועלים על פי התורה האנתרופוסופית


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

094
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

095
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Mostly Pomegranate and olive trees planted here
שותלים בעיקר עצי רימון וזית

097
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

The Monks' mill - טחנת הנזירים


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
In the past the INT used the old bridge at the mill for crossing the Tzipori, once the mill was leased the new owners built this bridge so that the old bridge, now part of their property, remains private for their use only. 3rd time crossing the Tzipori
בעבר השביל השתמש בגשר הישן של הטחנה למעבר נחל ציפורי. עם חכירת הטחנה החליטו הבעלים החדשים להקים גשר זה בכדי שלא ישתמשו בגשר השייך להם. חציית הציפורי בפעם שלישית


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

101
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
The Carmelite monks' flour mill is owned by the Vatican and was abandoned for a long time becoming a place of disrepute. Two families in Israel mnage dto lease it and make it into an inn and a place for celebrations
טחנת הנזירים - מקום נחמד


        Meir Kimchi Jun. 17th 2008

102
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Old bridge, supposedly built by the Templars
גשר ישן כנראה נבנה ע"י הטמפלרים


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

104
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
What I saw under the bridge
מה שראיתי מתחת לגשר


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Celebration parties such as weddings are performed here.
עורכים כאן שמחות


Meir Kimchi Jun. 17th 2008105
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

106
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

107
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


108
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008

110
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

111
Aaron Shohet Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
We leave the mill
עוזבים את הטחנה

113
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
That's Nofit up there
זה נופית, ישוב קהילתי, שם למעלה

112
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

115
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
The sun has already set and this is the moon rising
השמש שקעה ועכשיו רואים את הירח עולה


Meir Kimchi Jun. 17th 2008


Meir Kimchi Jun. 17th 2008
Wrap up and conclusion
סיכום

End point - נקודת הסיום

116
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

117
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Amnon marking the spot for year 2
אמנון שומר מקום לשנה ב

Flora - צומח

008
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
River-Red-gum (Eucalyptus camaldulensis) white flower
 אקליפטוס המקור פרח לבן - יש אגדה אוסטרלית

009
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
River-Red-gum (Eucalyptus camaldulensis) white flower
 אקליפטוס המקור פרח לבן - יש אגדה אוסטרלית

011
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
River-Red-gum (Eucalyptus camaldulensis) red flower
 אקליפטוס המקור פרח אדום - יש אגדה אוסטרלית

013
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
River-Red-gum (Eucalyptus camaldulensis) red flower
 אקליפטוס המקור פרח אדום - יש אגדה אוסטרלי

053
Aaron Shohet Jun. 17th 2008

099
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
    Common Reed (Phragmites australis)
קנה מצוי

Fauna - חי

010
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Honey Bee - will go on and make Honey from Eucalyptus flowers
דבורת הדבש - ממנה יהיה דבש אקליפטוס

091
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Melanopsis

שחריר הנחלים

092
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Melanopsis
שחריר הנחלים

093
Aaron Shohet Jun. 17th 2008
Melanopsis
שחריר הנחלים

conram@consortia.org.il
 HOME PAGE - דף הבית